nederland   oostenrijk   duitsland   frankrijk   grootbrit
nederland   grootbrit   duitsland   frankrijk


Oranjegeschiedenis

2020: De Rijn, vier Rijnprinsessen en een Rijngraaf
Zeven korte filmpjes van Oranje-historische lezingen door RvD ten behoeve van een vaartocht over de Rijn van Bazel naar Nederland, zomer 2020.

1. Roofridders langs de Rijn


2. Inleiding. Oranjes en Duitsland


3. Maria d´Orange (1642-1688), Simmern, Rijnland


4. Amelia van Nassau en Oranje 1710-1777, Schloß Karlsburg, Karlsruhe


5. Marianne van Oranje-Nassau 1810-1883, Schloß Reinhartshausen, Erbach


6. Maria van Oranje-Nassau 1841-1910, Schloß Neuwied bij Koblenz


7. Jan van Nassau 1536-1606, Arnhem

 

 Berlijn boekje omslag 12018: Die Oranier und Deutschland
Van de in totaal 48 huwelijken van leden van de familie van Oranje-Nassau werden sinds 1551 niet minder dan 32 met leden van Duitse adellijke families gesloten. Al deze verbintenissen worden in dit aantrekkelijke boek behandeld.

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, Berlijn 2018, 136 blz., fraai geïllustreerd (op aanvraag in Berlijn verkrijgbaar).2016: Das Haus Oranien-Nassau. Biografien und Bilder aus 600 Jahren 
Gezien de (historisch en actueel) nauwe banden tussen het Huis van Oranje(-Nassau) en Duitsland is een Duitse versie van RvD´s Oranje-Nassauboek verschenen. Deze uitgave is geheel vernieuwd en ´aufgedeutscht´ met historische en actuele informatie, vermelding van Duitse literatuur, een verklarende woordenlijst, bijzondere ´Duitse´ afbeeldingen, een personenregister en twee plaatsnamenregisters (algemeen en van huidige en voormalige Duitstalige gebieden, steden en paleizen)
(Geb., 224 blz., 20 x 28 cm, aparte volledige stamboom, Aschendorff Verlag, € 29,90).Omslag2 Oranien Nassau LR 173x2382015: ´Oranje-Nassau. Het biografisch woordenboek´ (4de druk, geactualiseerd en vernieuwd)
De ‘Oranjebijbel’ – zo wordt dit boek sinds de eerste uitgave in 1992 genoemd door de ontelbare lezers en gebruikers. Dat is begrijpelijk want alles wat je wilt weten over Oranjes, Nassaus en hun echtgenoten, staat er in. Stamt onze Koning nu wel of niet af van Willem I de Zwijger? Zijn er meer Amalia’s in het Huis van Oranje? Wie was Brabantina van Oranje en waarom heette zij zo?
Het boek bevat 126 korte biografieën van (Oranje-)Nassaus, hun echtgenoten en hun afstammelingen. Het huis (Oranje-) Nassau blijkt een erg Europese familie: leden ervan woonden in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Engeland, Rusland, Italie en andere landen.
Opvallend is het zeer grote aantal huwelijken (niet minder dan 34!) van (Oranje-)Nassaus met Duitsers. Het zeer uitgebreide register van zowel persoonsnamen
alsook van Oranjebezittingen is belangrijk, want zo kan de gebruiker personen als de hertog van Alva, Mozart, Luther of Piet Hein snel vinden.

Meer hierover: www.oranjenassauboek.nl (20 x 28 cm., 224 blz., € 20,-).
De eerste drie drukken, inclusief Nassau-bastaardtakken (Haarlem (Becht) 1992, 1998, 2004, geb., geïll., 320 blz., stambomen, register) zijn uitverkocht.Leve de koning Omslag DEF42013: ´Leve de koning(in). Een vorstelijk boekje voor kinderen (en hun ouders!).
Waarom hebben we eigenlijk een koning? Wat doet die precies? Waarom werkt hij niet in onze hoofdstad, Amsterdam, maar in Den Haag? Heeft hij ook een achternaam? Is het leuk om koning te zijn? Hoeveel macht heeft onze koning eigenlijk?
Van 2013 tot 2015 vierde Nederland het tweehonderdjarig bestaan van ons koninkrijk. Gezien de actualiteit van het koningschap is het goed als de kinderen in ons land (en hun ouders) hierover meer te weten komen. Tijdens haar bezoeken aan basisscholen in heel Nederland viel het RvD op hoe prachtig en boeiend de leerlingen het onderwerp koningschap vinden. Maar ook hoorde ze dat er op school – helaas, aldus de leerkrachten – maar weinig tot geen, of: nauwelijks aandacht aan wordt besteed.
200 jaar koninkrijk scheurkalender klein
Met dit montere en informatieve boek hoopt RvD deze leemte in het onderwijs te vullen. Het bevat ook verrassende vragen die kinderen zelf kunnen beantwoorden.

Amsterdam (Balans) 2013 (2de druk), geïll., blz., UITVERKOCHT.
Eveneens UITVERKOCHT is de Scheurkalender 2014 over 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden.2012: Palais Oranienbaum LucelleCatalogus en audiotour Tentoonstelling Paleis ORANIENBAUM, ‘Nederlandse’ buitenplaats in (Oost-) Duitsland, geopend door H.M. Koningin Beatrix en de Duitse Bondspresident. Curator was Nicole Uniquole. Reinildis van Ditzhuyzen werkte mee aan de tentoonstelling Dutch Design – Huis van Oranje (april-oktober 2012) in dit elegante paleis. Zij schreef catalogus-, zaal- en audioteksten en sprak de audiotour in (Duits en Nederlands). Bijna 50.000 bezoekers kwamen naar het door de Nederlandse Oranjeprinses Henriette Catharina gebouwde prachtslot, dat in het teken stond van hedendaags Nederlands ontwerp en mode in combinatie met historische objecten uit het Koninklijk Huisarchief, portretten, juwelen, serviezen, meubels en accessoires.deutsch stolberg2006: ‘Deine getreuwe muter allezeit’. Juliana von Stolberg 1506-1580 (tweetalig Nederlands en Duits).
Het 500ste geboortejaar van Juliana van Stolberg, stammoeder van het Oranjehuis, werd in 2006 herdacht met deze biografie, geschreven in opdracht van de huidige Vorst zu Stolberg-Stolberg; net als Juliana is hij geboren op het familieslot Stolberg in de Harz (Oost-Duitsland). Talrijke illustraties, deels afkomstig uit privébezit van de vorstelijke familie en voor het eerst te zien, verluchten het boek. Voor een zo levendig mogelijk beeld van gravin Juliana en het leven in haar tijd zijn er aparte hoofdstukken over de kleding die Juliana droeg, het eten aan het grafelijke hof (met recepten van haar huwelijksdiner) en de tuinkunst van haar tijd.
huffer3 kleinJuliana van Stolberg, moeder van prins Willem I van Oranje, trouwde twee keer, kreeg 17 kinderen en had bij haar dood zo’n 160 nakomelingen. Vrijwel álle Europese vorstenhuizen stammen van haar af. Dit boek belicht haar familie-achtergrond, dagelijks leven, plaatsen waar zij woonde, geloofsleven in een tijd van godsdiensttwisten, reizen en de moeilijkheden waarmee zij te maken kreeg.. Juliana schreef veel brieven aan haar kinderen, doorgaans ondertekend met ‘Deine getreuwe muter allezeit’. Vandaar de titel van het boek (foto rechts: de auteur met uitgever en honorair consul dr Eduard Hüffer).

Munster (Aschendorff Verlag) 2006, 112 bladzijden, geïll., register, stambomen, 20 x 22 cm, ISBN 3-402-00236-1, 2de druk 2015, € 10,-
(alleen nog in Stolberg verkrijgbaar, zie: http://www.grafschaft-stolberg.de/Literatur
Sporen van Oranje 20052005: Sporen van Oranje in de Koninklijke residentie Den Haag.
Ter gelegenheid van het 25-jarige regeringsjubileum van koningin Beatrix schreef RvD in opdracht van de gemeente Den Haag dit boekje, vooral bedoeld voor jongeren en ‘leken’.
(Zwolle (Waanders) 2005, UITVERKOCHT).2002: Prinsessezegels 1948 kleinDe Oranjes in een handomdraai. ABC van ons vorstenhuis.
Dit handzame en originele naslagwerk informeert over hetgeen zich in en rond het hof afspeelt. De vele trefwoorden geven een uniek beeld van het Huis van Oranje. Uiteenlopende zaken als geboortes, troonrede, majesteitsschennis, echtscheidingen, balsemen en erfeniskwesties komen aan bod. Van AA-nummerbord tot Willem de Zwijger, van Erfprins tot Staatsbezoek, het boek is een schitterende verzameling begrippen, anekdotes, feiten en wetenswaardigheden (Amsterdam (Balans) 2002 UITVERKOCHT).


Logo Footer

COPYRIGHT © 2020
Website door Buro Zutphen